Beachcenter
Genom att använda beachcenter.se accepterar du vår användning av kakor. Jag förstår

Integritetspolicy

Integritetspolicy Ipanema Beach AB (IPA AB)
Senast uppdaterad: 20180523

Inledning
Vi på IPA AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

  • Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2     Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Ipanema Beach AB med organisationsnummer 556736-2453 på Krutvägen 6 i Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3     Hur får IPA AB tag på dina personuppgifter?

  • När du bokar bana online på någon av våra webbplatser
  • När du bokar bana eller annan tjänst på telefon
  • När du väljer att vara medlem i Göteborg Beachvolley Club
  • När du registrerar dig på Applikation som tillhandahålls av IPA AB

1.4     Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5     Varför behandlar IPA AB uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse
  • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst och medlemshantering

1.6     När har IPA AB rätt att behandla dina personuppgifter?
IPA AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig när du väljer att köpa någon av våra tjänster. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7     Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på IPA AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

 1.8     Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

IPA AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

1.9   Hur skyddar vi dina personuppgifter?

IPA AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta

alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.10   Kan jag få veta vilka personuppgifter IPA AB behandlar?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta IPA AB på info@beachcenter.se för instruktioner. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta IPA AB och begära att få dem rättade. Kontakta IPA AB på info@beachcenter.se

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att IPA AB raderar dina person- uppgifter utan onödigt dröjsmål. Kontakta IPA AB info@beachcenter.se.

1.11   När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.beachcenter.se/integritetspolicy

1.12   Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
info@beachcenter.se eller 031-475282

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180515 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn